Ukulele dla początkujących

Dźwięki na gryfie ukulele

Informacja w których miejscach na gryfie ukulele znajdują się poszczególne dźwięki może pomóc Ci jeżeli na przykład chcesz zagrać jakiś utwór z nut lub opracować na ich podstawie tabulaturę.

Znajomość tego, gdzie na gryfie są takie same dźwięki może być też pomocna podczas strojenia instrumentu.

Rozpiszmy dźwięki gamy C-dur:

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
a1 |----|-h1-|-c2-|----|-d2-|----|-e2-|-f2-|----|-g2-|----|-a2-|
e1 |-f1-|----|-g1-|----|-a1-|----|-h1-|-c2-|----|-d2-|----|-e2-|
c1 |----|-d1-|----|-e1-|-f1-|----|-g1-|----|-a2-|----|-h2-|-c2-|
g1 |----|-a1-|----|-h1-|-c2-|----|-d2-|----|-e2-|-f2-|----|-g2-|
     1    2    3    4    5    6    7
a1 |----|-h1-|-c2-|----|-d2-|----|-e2-|
e1 |-f1-|----|-g1-|----|-a1-|----|-h1-|
c1 |----|-d1-|----|-e1-|-f1-|----|-g1-|
g1 |----|-a1-|----|-h1-|-c2-|----|-d2-|

Wersja bez dodatkowej cyferki określającej oktawę:

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
a |----|-h--|-c--|----|-d--|----|-e--|-f--|----|-g--|----|-a--|
e |-f--|----|-g--|----|-a--|----|-h--|-c--|----|-d--|----|-e--|
c |----|-d--|----|-e--|-f--|----|-g--|----|-a--|----|-h--|-c--|
g |----|-a--|----|-h--|-c--|----|-d--|----|-e--|-f--|----|-g--|
    1    2    3    4    5    6    7
a |----|-h--|-c--|----|-d--|----|-e--|
e |-f--|----|-g--|----|-a--|----|-h--|
c |----|-d--|----|-e--|-f--|----|-g--|
g |----|-a--|----|-h--|-c--|----|-d--|